Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
5.1.2020 (před 14 dny)

Opraveno bylo 9 antifon pro dobu adventní a 3 antifony z 2. neděle vánoční. Nově přidávám materiál s antifonami památky Nejsvětějšího jména Ježíš, který sice existuje už od r. 2013, ale nějakým nedopatřením jsem ho tu zapomněl dříve zveřejnit. (Obě antifony této památky byly podrobeny revizi, díky čemuž jsem si teprve všiml, že na webu zatím vůbec nefigurují.)

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Peter Sandhofe's Antiphonary (na blogu The Chant Café)

Článek obsahuje odkazy na čtyři soubory - čtyři svazky antifonáře k současné liturgii hodin připravené Peterem Sandhofem. Obsahují kompletní antifony žaltáře, doby adventní, vánoční a nedělí v mezidobí. Paschální cyklus, sanktorál a společné texty chybí. Tento antifonář je antifonářem v úzkém slova smyslu - obsahuje opravdu právě jen antifony. Vyšel pod záštitou arcidiecéze Köln am Rhein.

Kde má Liturgia horarum antifonu s novým textem, Sandhofe usiluje o její co možná tradiční zhudebnění. (Narozdíl od metodologie doposud vydaných oficiálních chorálních knih, kde jsou takové "netradiční" antifony nahrazeny starou antifonou s příbuzným textem nebo alespoň dobře zapadající do kontextu liturgie dne.)

Knihy

Kompletář pro všední dny (OLEJNÍK Josef)

Zatím bylo publikováno jen jako příloha diplomové práce věnované Olejníkově osobnosti a dílu. Kompletní text práce včetně příloh je on-line:

VAVREČKA, Jakub. Odkaz P. Josefa Olejníka. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)