Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
5.6.2018

Po delší době nový přírůstek z řádových proprií: svátek sv. Zdislavy s dominikánskými texty.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Page personnelle de Luca Basilio Ricossa

V mariánské sekci stránek se lze proklikat k nešporám a kompletáři z malého mariánského oficia (officium parvum B.M.V.) s notami.

Nápěvy antifon se tu mírně, tu výrazněji liší od těch, které najdeme v Antiphonale Romanum 1912. Zdroj bohužel není uveden. Prof. Ricossa je muzikolog, takže snad jde o jeho vlastní transkripce z nějakého manuskriptu.

Knihy

Denní modlitba církve. Hymny (Česká liturgická komise)

Oficiální notovaný hymnář k breviáři. Obsahuje všechny hymny breviáře, s výjimkou těch, které byly od r. 1989 nově zavedeny. Na konci jsou připojeny závěrečné mariánské antifony.

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)