Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
28.7.2022

Notový materiál pro památku sv. Marty byl nahrazen zhudebněním nedávno zveřejněných textů pro novou památku sv. Marty, Marie a Lazara. Protože nový formulář obsahuje i vlastní hymny, přidávám i materiál s nápěvy pro ně.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Miloš Bok

Miloš Bok složil několik zpěvů oficia pro trapistický klášter v Novém Dvoře (v době jeho zakládání, na objednávku mateřské komunity). Jsou koncipované pro zpěv s varhanním doprovodem a vycházejí mj. z autorových zkušeností s liturgií ve francouzském trapistickém opatství Sept-Fons.

Bohužel nevím o tom, že by partitury byly nějak dostupné - odvážný zájemce o ně může zkusit poprosit autora nebo novodvorskou komunitu. Nahrávky vyšly na CD Miloš Bok - Chrámové skladby a tři je možné si stáhnout z autorova webu.

Při svých několika kratších návštěvách jsem v Novém Dvoře z Bokových skladeb nikdy neslyšel nic než úvodní verš - příznačně postrádající závěrečné aleluja (jedna ze zvláštností cisterciáckého ritu). Zajímavostí je, že soubor chórových zpěvů obsahuje i zhudebnění textů, které v mnišském oficiu vůbec nefigurují (Simeonovo kantikum). Buďto vznikly omylem, nebo bylo dílo od začátku koncipováno v širším církevním rámci, než je liturgie objednatelské komunity.

Knihy

Denní modlitba církve. Hymny (Česká liturgická komise)

Oficiální notovaný hymnář k breviáři. Obsahuje všechny hymny breviáře, s výjimkou těch, které byly od r. 1989 nově zavedeny. Na konci jsou připojeny závěrečné mariánské antifony.

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)