Nové:

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Vyšebrodští cisterciáci nabízejí několik ukázek ze své řádové liturgické tradice. Složka materiálů k liturgii obsahuje mj. notovaný hymnář, soubor nápěvů pro Magnificat, či text kompletáře podle cisterciáckého ritu s notovaným hymnem a mariánskou antifonou Salve regina. Řada materiálů odráží ještě dobu před r. 2011, kdy komunita začala slavit liturgii podle předkoncilních knih.

Knihy

Nedělní nešpory. Zpěvník (OLEJNÍK Josef)

Kompletní zhudebnění 2. nešpor všech nedělí v liturgickém roce, vč. většiny slavností, které mohou připadnout na neděli nebo jejichž 1. nešpory mohou "přebít" 2. nešpory neděle. Dílo vzniklo pro potřeby olomoucké katedrály a je podle toho koncipované: počítá se střídavým zpěvem lidu a schóly a s opakováním antifony po jednotlivých strofách žalmu.

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)