Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
7.7.2019

Zveřejňuji úpravy vzniklé převážně během loňského léta a podzimu: od základu přepsána byla jedna antifona z památky sv. Zdislavy; revidováno bylo po dvou responsoriích ze společných textů o Panně Marii a o apoštolech; dvě antifony ze společných textů o jednom mučedníkovi; obě antifony z památky sv. Radima; jediná vlastní antifona památky sv. Wolfganga; jedno responsorium ze žaltáře. "Kytarové" kantikum nedělních nešpor došlo několika rytmických úprav.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Miloš Bok

Miloš Bok složil několik zpěvů oficia pro trapistický klášter v Novém Dvoře (v době jeho zakládání, na objednávku mateřské komunity). Jsou koncipované pro zpěv s varhanním doprovodem a vycházejí mj. z autorových zkušeností s liturgií ve francouzském trapistickém opatství Sept-Fons.

Bohužel nevím o tom, že by partitury byly nějak dostupné - odvážný zájemce o ně může zkusit poprosit autora nebo novodvorskou komunitu. Nahrávky vyšly na CD Miloš Bok - Chrámové skladby a tři je možné si stáhnout z autorova webu.

Při svých několika kratších návštěvách jsem v Novém Dvoře z Bokových skladeb nikdy neslyšel nic než úvodní verš - příznačně postrádající závěrečné aleluja (jedna ze zvláštností cisterciáckého ritu). Zajímavostí je, že soubor chórových zpěvů obsahuje i zhudebnění textů, které v mnišském oficiu vůbec nefigurují (Simeonovo kantikum). Buďto vznikly omylem, nebo bylo dílo od začátku koncipováno v širším církevním rámci, než je liturgie objednatelské komunity.

Knihy

Kancionál. Společný zpěvník českých a moravských diecézí (SIMAJCHL Ladislav, CIKRLE Karel)

Kancionál od svého 11. vydání obsahuje pod čísly 081-089 kousek denní modlitby církve:

  • 081 nedělní ranní chvály (jen text bez not)
  • 084 nedělní nešpory (Z. Pololáník; viz níže varhanní doprovod pro další antifony!)
  • 085 mariánské nešpory (F. Holík)
  • 085B mariánské nešpory (J. Olejník; jen v olomouckém výdání)
  • 089 kompletář (J. Olejník)

Protože většina vznikla okolo r. 1975, tedy dlouho před vydáním Denní modlitby církve, jsou zhudebněny texty tkzv. "charitního" vydání breviáře, s Renčovými žalmy a hymny přeloženými z latiny. Olejníkovy mariánské nešpory, oproti ostatním zahrnutým dílům o řadu let mladší, jsou po hudební stránce stejné jako v Nedělních nešporách, ale textově jsou sjednoceny se zbytkem a sledují "charitní" breviář.

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)