Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
7.7.2019

Zveřejňuji úpravy vzniklé převážně během loňského léta a podzimu: od základu přepsána byla jedna antifona z památky sv. Zdislavy; revidováno bylo po dvou responsoriích ze společných textů o Panně Marii a o apoštolech; dvě antifony ze společných textů o jednom mučedníkovi; obě antifony z památky sv. Radima; jediná vlastní antifona památky sv. Wolfganga; jedno responsorium ze žaltáře. "Kytarové" kantikum nedělních nešpor došlo několika rytmických úprav.

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Peter Sandhofe's Antiphonary (na blogu The Chant Café)

Článek obsahuje odkazy na čtyři soubory - čtyři svazky antifonáře k současné liturgii hodin připravené Peterem Sandhofem. Obsahují kompletní antifony žaltáře, doby adventní, vánoční a nedělí v mezidobí. Paschální cyklus, sanktorál a společné texty chybí. Tento antifonář je antifonářem v úzkém slova smyslu - obsahuje opravdu právě jen antifony. Vyšel pod záštitou arcidiecéze Köln am Rhein.

Kde má Liturgia horarum antifonu s novým textem, Sandhofe usiluje o její co možná tradiční zhudebnění. (Narozdíl od metodologie doposud vydaných oficiálních chorálních knih, kde jsou takové "netradiční" antifony nahrazeny starou antifonou s příbuzným textem nebo alespoň dobře zapadající do kontextu liturgie dne.)

Knihy

Denní modlitba církve. Hymny (Česká liturgická komise)

Oficiální notovaný hymnář k breviáři. Obsahuje všechny hymny breviáře, s výjimkou těch, které byly od r. 1989 nově zavedeny. Na konci jsou připojeny závěrečné mariánské antifony.

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)