Nové:

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Knihovna pastoračních materiálů pro kněze

Web má také sekci věnovanou liturgii hodin. Ke stažení jsou tam - vedle Olejníkových mariánských nešpor dostupných i jinde - zhudebněné ranní chvály pro úterý po 3. neděli velikonoční. Části (úvodní verš, responsorium) jsou vzaté z Olejníka; nápěvy žalmů a antifon jsou nové, stylově úplně jiné.

Knihy

Nedělní nešpory. Zpěvník (OLEJNÍK Josef)

Kompletní zhudebnění 2. nešpor všech nedělí v liturgickém roce, vč. většiny slavností, které mohou připadnout na neděli nebo jejichž 1. nešpory mohou "přebít" 2. nešpory neděle. Dílo vzniklo pro potřeby olomoucké katedrály a je podle toho koncipované: počítá se střídavým zpěvem lidu a schóly a s opakováním antifony po jednotlivých strofách žalmu.

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)