Nové:

Noty

Poslední aktualisace:
8.11.2023

Adventní antifony doplněny o zhudebnění oficiálního překladu antifony Ecce, Dominus veniet (v posledních letech byl nahrazen tradičním zněním "Ejhle, Hospodin přijde", nyní jsou zahrnuty obě verze). Opraveno 8 antifon pro neděle v mezidobí, 3 antifony ze společných textů o apoštolech, 4 antifony ze společných textů o evangelistech, jedno responsorium ze společných textů o jednom mučedníkovi, 4 antifony z památky Umučení sv. Jana Křtitele, jedna antifona památky sv. Radima, dvě antifony ze slavnosti Všech svatých, obě antifony památky sv. Martina de Porres. Přidán materiál s nápěvy pro slavnost sv. Jana Boska z propria salesiánské rodiny. (Je to jeden z materiálů vznikajících opravdu dlouho. Pustil jsem se do něj v roce 2016, hned po dokončení oblátských textů o sv. Evženovi de Mazenod, v rámci přednostního zhudebňování textů o zakladatelích nezpěvavých řádů.)

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Miloš Bok

Miloš Bok složil několik zpěvů oficia pro trapistický klášter v Novém Dvoře (v době jeho zakládání, na objednávku mateřské komunity). Jsou koncipované pro zpěv s varhanním doprovodem a vycházejí mj. z autorových zkušeností s liturgií ve francouzském trapistickém opatství Sept-Fons.

Bohužel nevím o tom, že by partitury byly nějak dostupné - odvážný zájemce o ně může zkusit poprosit autora nebo novodvorskou komunitu. Nahrávky vyšly na CD Miloš Bok - Chrámové skladby a tři je možné si stáhnout z autorova webu.

Při svých několika kratších návštěvách jsem v Novém Dvoře z Bokových skladeb nikdy neslyšel nic než úvodní verš - příznačně postrádající závěrečné aleluja (jedna ze zvláštností cisterciáckého ritu). Zajímavostí je, že soubor chórových zpěvů obsahuje i zhudebnění textů, které v mnišském oficiu vůbec nefigurují (Simeonovo kantikum). Buďto vznikly omylem, nebo bylo dílo od začátku koncipováno v širším církevním rámci, než je liturgie objednatelské komunity.

Knihy

Denní modlitba církve. Hymny a básnické modlitby

Neméně oficiální soubor alternativních hymnů k breviáři sestavený mons. Josefem Hrdličkou. Tytéž texty jsou otištěny i v novějších breviářích, jako dodatek "Hymny k volnému výběru". Nabízí alternativu k většině hymnů, pro některé příležitosti i více možností k výběru. Navíc odkazuje na písně z Kancionálu, kterých lze jako hymnů vhodně použít. Významnou část obsahu tvoří překlady hymnů z latinského breviáře, vedle nich tu je sebráno velké množství modliteb básníků a svatých.

Zdaleka ne každý ze zahrnutých textů je zpívatelný: řada básní nemá pravidelnou stavbu strofické písně. Je zjevné, že sestavovatel myslel spíše na modlitbu jednotlivce než na společné slavení se zpěvem. Texty, které zpívatelné jsou, nejsou opatřeny vlastními nápěvy, ale na konci se podává skromný výběr "obecních not", ze kterých je možné vybírat.

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)