Nové:

Z dalšího obsahu webu:

Odkazy

Peter Sandhofe's Antiphonary (na blogu The Chant Café)

Článek obsahuje odkazy na čtyři soubory - čtyři svazky antifonáře k současné liturgii hodin připravené Peterem Sandhofem. Obsahují kompletní antifony žaltáře, doby adventní, vánoční a nedělí v mezidobí. Paschální cyklus, sanktorál a společné texty chybí. Tento antifonář je antifonářem v úzkém slova smyslu - obsahuje opravdu právě jen antifony. Vyšel pod záštitou arcidiecéze Köln am Rhein.

Kde má Liturgia horarum antifonu s novým textem, Sandhofe usiluje o její co možná tradiční zhudebnění. (Narozdíl od metodologie doposud vydaných oficiálních chorálních knih, kde jsou takové "netradiční" antifony nahrazeny starou antifonou s příbuzným textem nebo alespoň dobře zapadající do kontextu liturgie dne.)

Knihy

Nedělní nešpory. Zpěvník (OLEJNÍK Josef)

Kompletní zhudebnění 2. nešpor všech nedělí v liturgickém roce, vč. většiny slavností, které mohou připadnout na neděli nebo jejichž 1. nešpory mohou "přebít" 2. nešpory neděle. Dílo vzniklo pro potřeby olomoucké katedrály a je podle toho koncipované: počítá se střídavým zpěvem lidu a schóly a s opakováním antifony po jednotlivých strofách žalmu.

Projekt In adiutorium nabízí kompletní zhudebnění Denní modlitby církve. Vzdálenějším cílem je sestavení a vydání českého antifonáře.

Zároveň jsou tu shromažďovány informace o všech dalších existujících hudebninách k denní modlitbě církve se vážících.

"Protože se může denní modlitba církve konat národním jazykem, musí se pečlivě dbát, aby se připravily melodie, jichž by se užívalo při zpěvu posvátného oficia národním jazykem."
(VPDMC 275)